Dienstverlening

VvE Beheer Van der Laan Makelaardij is al enige tijd werkzaam op het gebied van VvE Beheer.

Zowel op administratief, secretarieel en technische gebied kunnen wij u van dienst zijn.

Wij werken met het beheers programma Twinq.

De software van Twinq is speciaal ontwikkeld om meer inzicht te geven in de actuele stand van zaken aan eigenaren, bestuurders en/of bewoners. 

 

Dagelijks geupdate heeft elk lid informatie over jaarstukken, notulen, splitsingsakte, lopende reparaties en offerte aanvragen. Tevens verzorgen wij de jaarlijkse ledenvergadering en zorgen wij voor de afhandeling van de actiepuntenlijst.

 

Administratie

- Organiseren van jaarlijkse           Algemene Leden Vergadering       en het zorgen van bijbehorende   correspondentie, zoals                 uitnodiging, agenda (-stukken),     volmachten, notulen.

- Verantwoording afleggen over     het gevoerde beleid.

- Het controleren en verwerken     van ontvangen facturen.

Financieel

- Opmaken van de jaarlijkse           balans -en resultatenrekening     en begroting.

- Incasseren van maandelijkse       bijdrage door de leden.

- Achterstanden van de leden         incasseren.

- Het verzorgen van financiële -     en administratieve zaken.

Dagelijks onderhoud

- Technisch beheer uitvoeren.

- Klachten in behandeling nemen   en oplossen.

- Onderhoud van het gebouw, 

  dagelijksonderhoud en                 meerjaren onderhoudsplan